แนะนำห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมเล่านิทาน

นักเรียนที่ชนะการประกวดเล่านิทานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ระดับประเทศ

เล่านิทานหน้าเสาธง

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและ                  คัดลายมือ  วันขึ้นปีใหม่

ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวด  ห้องสมุดโรงเรียนนำมาจัดแสดงเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์

รองวาสนา  หลงสมบุญ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจกรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมห้องสมุด

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมห้องสมุด

 


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมห้องสมุด


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2012 เวลา 06:31 น.)