เวอร์ชันเต็ม: [-- ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน --]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -> เรื่องทั่วไป -> ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

jestsada 2013-01-29 09:43

ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

กระแสเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์ “ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน”มาแรง - เกษตรทั่วไทย
เดลินิวส์  /  จันทร์ที่ 28 มกราคม 2556ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับที่สามมีปริมาณส่งออก 5 ล้านตัน รองจากประเทศอินเดียที่มีปริมาณการส่งออก 10 ล้านตันตามด้วยเวียดนาม 7 ล้านตันส่วนด้านศักยภาพในการผลิตข้าว  ประเทศที่ทำนาแล้วได้ข้าวมากที่สุดในเอเชีย   คือ เกาหลีใต้ได้ข้าว 1,150 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนประเทศที่ผลิตข้าวได้มากที่สุดในอาเซียน คือ เวียดนาม ได้ข้าว 862 กิโลกรัมต่อไร่  ต่อด้วยอินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ มาเลเซีย และอันดับ 5 คือ ประเทศลาว ผลิตข้าวได้ 589 กิโลกรัมต่อไร่ในขณะที่ไทยตามเป็นอันดับ 6 คือ ได้ข้าว 454  กิโลกรัมต่อไร่ อยู่ในกลุ่มเดียวกับกัมพูชามีปริมาณเพียง 443 กิโลกรัมต่อไร่

นายอดิศร พวงชมภู ประธานโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท  หอการค้าไทยกล่าวว่าจากข้อมูลดังกล่าว ทางหอการค้าไทยจึงนำแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น   หากประเทศไทยยังคงยึดแนวการทำนาในแบบเดิมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตให้สูงขึ้นอาจจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตกต่ำลงและส่งผลกระทบกับชีวิตของชาวนาไทย 3.7 ล้านครอบครัวในอนาคตอย่างแน่นอน  
                
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตและศักยภาพรายได้ให้กับเกษตรกรไทย  พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจึงร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีสรรพสิ่ง เปิดการอบรมวิชาทำนา 1 ไร่ ได้เงิน  1 แสนขึ้นวันที่ 25-27 มกราคม 2556 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 3 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี   ได้รับความสนใจในการสมัครเข้ามาอบรมวิชาทำนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีโครงการรับจำนำข้าวเกวียนละ 15,000 บาท ทำให้ชาวนามีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 6,800 บาทเท่านั้น ยิ่งทำให้เกษตรกรสนใจนา 1 ไร่   1 แสนบาทมากขึ้น  ในขณะที่แปลงนาใหญ่ภายใต้โครงการแก้จนแก้จริง ที่ตำบลบางตะไนย อ.ปากเกร็ด    จ.นนทบุรี ที่เกิดจากความร่วมมือของ 4 หน่วยงานใหญ่   คือ ธกส. หอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสปก.มีคนเข้าชมมากกว่า 20,000 คนในเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้น แปลงนาที่เป็นต้นแบบของการอบรมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ก็มีคนเข้าชมมากกว่า 20,000 คน เช่นกัน
                
การฝึกอบรมหลักสูตรทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท ถือเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีการเรียน การสอนวิธีทำนาส่วนวิธีการมีการทำแปลงนาต้นแบบที่สัมผัสได้จริงซึ่งการฝึกอบรมที่ผ่านมามีบางรุ่นที่ผู้เข้าอบรมไม่มีชาวนาเลยแต่เป็นผู้ที่มีการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ถึงปริญญาโทนั่นแสดงให้เห็นว่าคนทั่วไปที่มีความรู้ การศึกษาเริ่มหันมาสนใจอาชีพชาวนามากขึ้นหลายคนถึงกับทิ้งงานเงินเดือนสูงมาอบรมเนื่องจากเห็นว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง   ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตจากการกินอาหารที่ปลูกด้วยเคมี ได้แต่อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีวันเกษียณอายุ และที่สำคัญคือ ค่าครองชีพต่ำ รายได้กำหนดให้สูงได้ต่ำได้ แล้วแต่ตัวเองกำหนด
    
นอกจากนี้   มีนายทหารระดับสูงได้แสดงความสนใจที่ผลักดันโครงการ 1ไร่ได้เงิน 1 แสนบาทอบรมให้กับทหารเกณฑ์ที่กำลังปลดประจำการปีละ 170,000 นาย  เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับทหารเกณฑ์และสร้างแหล่งอาหารให้กองทัพและสร้างกองทัพ “ชาวนาอัจฉริยะ” อีกด้วย    นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังสนใจที่จะเปิดสอนอบรมโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท ให้กับนักโทษทั่วประเทศหลายแสนคน ให้มีวิชาชีพติดตัวหลังจากพ้นโทษอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.wisdomking.or.th หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5291972, 02-5292213 ต่อ 103 02-5292212-13 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี ปิดรับสมัครวันที่ 20 มกราคม  2556 เพียง  150 ท่านเท่านั้น.


darkrise001 2013-09-20 23:47
เยี่ยมเลย แทงบอล
สล็อตออนไลน์
goldclub slot download


เวอร์ชันเต็ม: [-- ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.003814 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us