ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560

| |
เขียนโดย วิชชุดา เขม้นดี
ฮิต: 22

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจัดการปฐมนิเทศแนะนำการให้บริการ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ทั้งอาคารบรรณราชนครินทร์และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 20881896 826605157497034 5657692700342795269 n20881915 826605040830379 2214421648931469649 n

20882028 826604934163723 3458934056833541406 n20882515 826605234163693 1760588685881080228 n

20882753 826605117497038 7105214654819050298 n20882767 826720824152134 7859692030761201537 n

20882968 826720394152177 4654895291407098786 n20914383 826720184152198 4214635389974724310 n

20915599 826720560818827 7299307667446538149 n20953789 826720370818846 997961753595741460 n

20992628 829852743838942 2509027707482860671 n21034321 829853257172224 6982121369459239472 n

หมวด: