ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลออนไลน์ทดลองใช้

เขียนโดย วิชชุดา เขม้นดี
ฮิต: 53

ฐานข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่มุมในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 - ปัจจุบัน **ทดลองใช้งานตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559

Academic OneFile

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสาร วิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ **ทดลองใช้งานตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559

Cambridge Journal Online(CJO)

ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online(CJO) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทบาทมากกว่า 800,000 บทควาาม มีเนื้อหาคลอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน สมารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญ สามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo ** ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2559


Access English

โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขัยน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลายช่องทาง ทั้งสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ได้ทุกที่ทุกเวล่ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ง่ายต่อการใช้งานโดยลงทะเบียนขอ username และ password โดยคลิกที่ create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว ** ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 สิงหาคม 2559


Britannica Online Academic Edition

เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง ** ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2559


Gale Lingo

ฐานข้อมูลทางเลือกใหม่ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรยมความพร้อมทักษะในด้านต่าง ๆ และสามาถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้กว่า 900 ชั่วโมง มีกิจกรรมโต้ตอบในรูปแบบมัลติมีเดีย เสริมทักษะการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ถูกออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ล้ำสมัย รองรับการใช้งานกับ Browser ที่หลากหลาย มาหร้อมเครื่องมือเรียนรู้แบบพิเศษ ผู้ใช้สามารถเลือก Course ต่าง ๆ ดูความคืบหน้าของตนเอง และเข้าสู่เครื่องมือการเรียนรู้พิเศษจากหน้าจอหลัก ซึ่งในแต่ละ Course นั้นก็จะมี Level, Unit, Lesson ต่าง ๆ ให้ผู้เข้าใช้งานได้เลือกที่จะเรียนรู้ ซึ่งรวมไปถึงการฝึกฝนทักษะการพูดผ่านทางเทคโนโลยี The Studio และ SpeaktMe ด้วยเช่นกัน และเมื่อได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่การทำแบบทดสอบ Achievement Test ได้ในลำดับต่อไป ** ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559