การขอรับบริการพื้นที่ Hosting

| |
เขียนโดย อมร เจือตี๋
ฮิต: 429

การขอรับบริการพื้นที่ Hosting

     1. ผู้รับบริการต้องทำการยื่นบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรพนักงาน หรือบัตรข้าราชการ ทุกครั้งที่ติดต่อขอรับบริการ
     2. กรณีที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์โดยเป็นเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูล เพื่อความสะดวกในการใช้งานดังกล่าว Username และ Password ของผู้ใช้งานจะเป็นตัวเดียวกัน
     3. กรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ โทร. 206

หมวด: