ขั้นตอนการใช้บริการ VPN

| |
เขียนโดย อมร เจือตี๋
ฮิต: 483

ขั้นตอนการใช้บริการ VPN

     1 .ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับการ VPN (FortiClient) และติดตั้งให้ตรงกับระบบปฏิบัติการที่มีการใช้งาน กรณีที่ไม่สามารถติดตั้งได้ ผู้ใช้ต้องทำการ update windows ก่อนการติดตั้ง
     2. เปิดโปรแกรม FortiClient Server ตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN
     3. เชื่อมต่อVPN กับหมายเลข IP Address (202.28.193:10433)
     4. ใช้ username และ password ในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย คลิก Connect จะสามารถใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยได้

     คู่มือการใช้ระบบ Virtual Private Network  

หมวด: