การสืบค้นข้อมูลในระบบโอแพคด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty

| |
เขียนโดย อมร เจือตี๋
ฮิต: 434

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้งานในการจัดการงานห้องสมุด ภายใต้ชื่อ “Liberty” เพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทันเวลา ซึ่งสามารถสืบค้นทรัพยากรประเภทต่างๆได้ดังนี้ หนังสือ ซีดีรอม วารสาร บทความ

     1. เข้าสู่เว็บไซต์ที่ห้องสมุดเปิดให้สืบค้นผ่าน lib.kru.ac.th 

     2. ใส่คำหรือวลีที่ต้องการค้นทรัพยากร แล้วคลิกปุ่มค้นหา หรือเลือกจาก List รายการที่มีให้

Liberty01
Liberty02

     3. สามารถเลือกรูปแบบการค้นได้ตามที่เราต้องการ แบบทั่วไป หรือแบบมีเงื่อนไข หรือแบบเฉพาะ ดังรูป

Liberty03

     4. จะได้รายชื่อหนังสือที่ระบบทำการสืบค้นให้ โดยสามารถกดปุ่มเลื่อนดูหน้าอื่นๆ ได้

Liberty04
Liberty05
     5. คลิกเลือกการจัดเรียงของผลลัพธ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการได้ดังภาพด้านล่าง

Liberty06
     6. คลิกเลือกชื่อเรื่องหรือนำเมาส์ไปวางบนชื่อเรื่อง จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของชื่อเรื่องนั้นๆ

Liberty07

     7. เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่องจะได้หน้าจอดังนี้ คลิกที่ List เพื่อดูสำเนาที่สามารถทำการยืมได้

Liberty08

     8. จำนวนสำเนาหรือ Copy ที่ยืมได้ ให้ดูจาก Status ว่าเป็น Available หรือไม่

Liberty09

     9. ถ้ามีสำเนาที่ถูกยืมจะมี Status คือ On Loan

Liberty10

     10. ถ้าต้องการจำกัดข้อมูลการสืบค้นในครั้งแรกให้แคบลง สามารถทำได้โดยเลือก ค้นมีเงื่อนไข คลิกเลือก Search within current results only พิมพ์คำค้นที่ต้องการเพิ่ม คลิกปุ่มค้นหา

Liberty11

     11. ค้นหารายการทรัพยากรใหม่

Liberty12

 

การค้นแบบ Boolean Search (AND OR NOT)

     1. เงื่อนไข AND คำอธิบาย ต้องมีคำค้นทั้งสองคำใน Record นั้นๆ ถึงจะนำมาแสดง ดังตัวอย่าง “สำนวนไทย” และ “อาเซียน” ผลจากการค้น เนื่องจากไม่มีคำใดคำหนึ่งใน Record เลยทำให้ไม่พบผลลัพธ์ที่ต้องการ
**Record เป็นชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เป็นต้น

Liberty13

คำอธิบาย ถ้ามีทั้ง 2 คำ จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

Liberty14

     2. เงื่อนไข OR คำอธิบาย ต้องมีคำใดคำหนึ่งใน Record นั้นๆ ถึงจะนำมาแสดง ดังตัวอย่าง ค้นหาคำว่า “ภาษาไทย” หรือคำว่า “อาเซียน” ถ้าพบคำใดก็ให้แสดงผลลัพธ์ดังคำค้น

Liberty15

     3. เงื่อนไข NOT คำอธิบาย มีคำที่ต้องการแต่ไม่ต้องการอีกคำ เมื่อค้นพบก็ให้นำมาแสดง ดังตัวอย่าง ค้นหาคำว่า “สำนวนไทย” แต่ไม่เอาคำว่า “อาเซียน”

Liberty16

หมวด: